اخبار و اطلاعیه های کنگره

اطلاعیه های کنگره

با نظر اعضای کمیته برگزاری چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ارسال خلاصه مقالات تا 15 ام آذر ماه تمدید شد.

مقاله خود را ارسال کنید